Dofinansowanie do usuwania azbestu dla mieszkańców Poznania.

Miasto Poznań uruchomiło projekt "AZBEST", w ramach którego możliwe jest pozyskanie środków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyt falistych, płyt płaskich wykorzystywanych jako pokrycia dachowe, okładzin ściennych, przegród wewnętrznych) na terenie miasta Poznania.

azbest - grafika artykułu
azbest

Udzielenie dotacji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy działania są związane
z inwestycją lub jej częścią tj. wymianą pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach budowlanych, obejmującą usunięcie
i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski do programu mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, obejmującymi łącznie:

  • koszty demontażu wyrobów zawierających azbest;
  • koszty zapakowania i przygotowania do transportu oraz transportu;
  • koszty unieszkodliwienia poprzez przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Dotacji udziela się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Miasta w 2020 r. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń, przy  czym datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

Nabór wniosków trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, pok. 211 lub 202, piętro II) w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Szczegóły dotyczące projektu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce "Poznań usuwa azbest". Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 61 878 5017, 61 878 4053 - sekretariat.

sieci społecznościowe