Godzina dla Ziemi WWF 2023

25 marca 2023 roku już po raz szesnasty rusza akcja Godzina dla Ziemi WWF, tym razem pod hasłem "Chrońmy naszą przyrodę!".

Godzina dla Ziemi WWF 2023 - grafika artykułu
Godzina dla Ziemi WWF 2023

Godzina dla Ziemi WWF jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Głównie kojarzona jest z symbolicznym geście gaszenia światła w swoich domach, a instytucje wygaszają swoje zewnętrzne oświetlenia.

Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF poświęcona będzie walce z zanikiem różnorodności biologicznej. Według najnowszego raportu WWF Living Planet Report w ciągu ostatnich 50 lat liczebności monitorowanych populacji gatunków zwierząt kręgowych zmniejszyła się w wysokości 69%.
Gatunki giną m.in. z powodu ciągłej ekspansji człowieka na ich tereny. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przyrody i jej różnorodności jest powiększanie i tworzenie nowych obszarów chronionych.

Je­że­li chce­my mieć swój udział w zwięk­sze­niu szans na po­pra­wę sy­tu­acji na­szej przy­ro­dy, za­chę­ca­my do pod­pi­sa­nia pe­ty­cji www.wwf.pl/go­dzi­na­-dla­-zie­mi­-2023#pe­ty­cjagdz

sieci społecznościowe