Środowisko Naturalne Miasta Poznania cz. 1

Raport "Środowisko naturalne miasta Poznania" jest publikacją która w jednym całościowym opracowaniu opisuje poszczególne komponenty środowiska wraz z analizą czynników na nie oddziaływujących.

Raport powstał w 1996 roku i podzielony został na 3 części obejmujące:

- elementy składowe środowiska naturalnego;

- czynniki antropopresyjne oraz zagadnienia organizacyjne i informacje praktyczne;

- zagadnienia finansowe.

Tutaj prezentujemy pierwszą część opracowania będąca krokiem do zwiększenia świadomości mieszkańców Poznania do zaganień ochrony środowiska

Załączniki

sieci społecznościowe