Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Projekty realizaowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej"

Realizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 77
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Specjalnych nr 110
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Łączna wartość projektów: 176 659 EUR

Dofinansowanie: 176 659 EUR


Tytuł projektu : Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - edycja 2014 -2016 

Okres trwania projektu : 2014 - 2016

Całkowita wartość projektu : 241 032, 29 

Wartość dofinansowania :  241 032, 29 

Realizatorzy : 

Zespół Szkół Komunikacji
IV Liceum Ogólnokształcące

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry pracującej w polskich placówkach systemu oświaty.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej