Zgodnie z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofertnr 31/2021 w roku 2021 utworzono 1 CIL Regrantingowy oraz 20 CILi Sąsiedzkich.

CIL to tworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń i współpracy sąsiedzkiej.

Istotne jest też wzmacnianie postaw prospołecznych, inspirowanie mieszkańców do działania, udziału w konsultacjach społecznych czy wolontariacie, budowanie w mieszkańcach poczucia odpowiedzialności za konkretną wspólnotę, integrowanie i edukowanie mieszkańców, ułatwianie lokalnej komunikacji społecznej i udostępniania informacji.

CIL 2021 na planie Dodaj obiekt - CIL 2021