Aktualne konkursy

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr techniczny wniosku:

358994

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wysłuchani - historie lokalne.

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miejskich

Termin realizacji zadania:

od 1.09.2022  do  29.11.2022     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Moniki Roszyk, tel.: 61 878 56 34 e-mail: monika_roszyk@um.poznan.pl

w terminie do 10.08.2022

Załączniki