Diagnoza - bieżąca

Poniżej zamieszczamy diagnozy i aktualizacje diagnoz społeczności lokalnych poznańskich osiedli, opracowane przez Realizatorów Centrów Inicjatyw Lokalnych 2023 roku.
Lista jest niepełna i prowadzimy prace nad jej uzupełnieniem.

Realizatorzy SCIL 2022-2024 nie są zobowiązani do przekazywania aktualizacji diagnoz przed zakończeniem działań.

Załączniki