Zgodnie z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofertnr 27/2020 Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru 16 najkorzystniejszych projektów, tym samym w roku 2020 utworzono 1 CIL Regrantingowy oraz 15 CILi Sąsiedzkich.

Film

CILe Sąsiedzkie prowadzone są przez wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert Realizatorów zadania publicznego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - 2020
  • 2019
  • 2018