KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IV.525.3.4.2019

Rodzaj zadania publicznego

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wizyty studyjne w CIL lokalnych

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

Termin realizacji zadania:

18.11.2019r.  - 31.12.2019r.            

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4 300,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:  Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 13 listopada 2019r.

Załączniki


KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IV.525.3.2.2019

Rodzaj zadania publicznego

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Festyn Rodzinny "Kolorowe Świerczewo"

Nazwa oferenta:

Schron Kultury Europa

Termin realizacji zadania:

13.09.2019r.  - 13.10.2019r.            

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:  
Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 31 lipca 2019r.

Załączniki


KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IV.525.3.1.2019

Rodzaj zadania publicznego

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Retro Świerczewo

Nazwa oferenta:

Schron Kultury Europa

Termin realizacji zadania:

01.08.2019r.  - 30.09.2019r.            

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:  
Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 23 lipca 2019r.

Załączniki


KOMUNIKAT

o publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie  art.  19a  ust.  3  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IV.525.2.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialatności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 18 17)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Kolorowy dziedziniec

Nazwa oferenta:

Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacj i, Rozwoju i Rewitalizacji

Termin realizacji zadania:

21.05 - 31.05.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zt

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty nałezy kierować do Michalina Rachelska - Gwóźdź, tel,: 878 5977, e-mail: michalina_rachelska@um.poznan.pl

w terminie do 15 maja

Załączniki