Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społecznych It's Up To You realizują na terenie Miasta Poznania projekt "Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022 - 2024" finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszają konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego.

Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2022 roku  wynosi 230 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min 40 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 4 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji.

Ogłoszenie konkursu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://dzialamyrazem.pl/ konkurs-regrantingowe-centrum-inicjatyw-lokalnych-2022-2024