Ewaluacja 2020

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zrealizowało zadanie publiczne pn. "Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - ewaluacja programu CIL" na zlecenie Urzędu Miasta Poznania.
Przeprowadzone zostało badanie programu Centrów Inicjatyw Lokalnych, nowego w Polsce zjawiska społecznego i instytucjonalnego, występującego w Poznaniu.
Badaniem objęto 20 CIL utworzonych w latach 2017-2020.

Załączniki