Podstawowe informacje

Centrum Inicjatyw Lokalnych to uruchomiony w 2016r. program realizowany przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, w ramach otwartych konkursów ofert.

Centra Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie prowadzone są według modelu OSL - organizowania społeczności lokalnej [więcej TUTAJ]

Program CIL ma kreować i koordynować działania wzmacniające społeczność lokalną i pobudzać aktywność społeczną, w tym realizować działania na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju społecznego i partycypacji.

CIL Sąsiedzki to tworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń i współpracy sąsiedzkiej. Istotne jest też wzmacnianie postaw prospołecznych, inspirowanie do działania, udziału w konsultacjach społecznych czy wolontariacie, budowanie w mieszkankach i mieszkańcach poczucia odpowiedzialności za konkretną wspólnotę, integrowanie i edukowanie, ułatwianie lokalnej komunikacji społecznej i udostępniania informacji.

Program CIL zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami. Atutem Programu CIL jest możliwość realizacji przez mieszkańców lokalnych inicjatyw oddolnych - które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłaszane przez wspólnoty.

FILM
Praca i zaangażowanie Urzędu Miasta Poznania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Poznaniu, prowadzony dialog społeczny, a także wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnych w Centrach Inicjatyw Lokalnych zostało zauważone przez kapitułę konkursu Forbesa "Miasta otwarte na ludzi" i wpłynęło na uzyskanie przez Poznań 1. miejsca w tym rankingu.

Działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych przyczyniła się do uzyskania przez Prezydenta Miasta Poznania nominacji do europejskiego konkursu "Innowacje w Polityce". Konkurs jest organizowany przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie polityczek i polityków odpowiedzialnych za realizację projektów, które podnoszą jakość życia Europejczyków. Pod uwagę brane są nowe rozwiązania w ośmiu kategoriach: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt, Jakość Życia.


W Cybina TV, w programie Rady dla Rady, o Programie Centrum Inicjatyw Lokalnych i działalności Fyrtel Główna opowiada Daniel Stachuła

FILM