CIL - Regrantingowe 2019

W 2019 r. operator konkursu Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe 2019 - Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" i Stowarzyszenie Instytut Zachodni przeprowadził 1 konkurs:

 • w okresie naboru wniosków od 25 marca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wpłynęły 83 oferty
 • dofinansowanie otrzymało 61 ofert, w tym:
  • 30 zostało złożonych przez grupy nieformalne - co stanowi 49,2% ofert dofinansowanych
  • 31 ofert zostało złożonych przez NGO
  • poprawnych formalnie było 81 ofert
  • poprawnych merytorycznie było 65 ofert
  • zostało złożonych 61 sprawozdań z realizacji mikrograntów
 • kwota przyznanych dotacji wyniosła 300 tys. zł
 • podmioty otrzymujące dotacje wniosły 59 475 zł wkładu własnego
 • 59% dofinansowanych ofert było realizowanych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni objęło patronatem działania 28 grup nieformalnych.

Lista ofert, które otrzymały dofinansowanie w Konkursie CIL - Regrantingowe 2019 znajduje się w załączniku oraz TUTAJ

Przykładowe działania realizowane w ramach regrantingu:

 • aktywizacja osób starszych, rehabilitacja, spotkania seniorów, wspólne wyjścia do kina, do teatru,
 • wernisaż i wystawa zdjęć koła fotograficznego działającego przy Klubie Seniora,
 • organizowanie się młodzieży w grupy z podziałem na specjalności,
 • ogród sensoryczny dla dzieci z osiedla,
 • szerzenie tradycji historycznych danego regionu,
 • współpraca z rodzinami,
 • seanse kina letniego,
 • koncert piosenki filmowej w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych,
 • dwudniowe festiwale gier typu larp, warsztaty, konsultacje dla prowadzących, integracyjne spotkania jednoczące przy wspólnej aktywności, akcja "nocleg dla gracza",
 • organizacja wystawy zdjęć, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla dzieci, warsztaty malarskie, warsztaty artystyczne i występy, zajęcia pokazowe w szkołach,
 • działania o charakterze artystycznym, sportowym i kulturalnym,
 • promocja czytelnictwa,
 • animacja, muzyka, zabawa, praca z baśnią, integracja rodziców, opiekunów i dzieci,
 • Dzień Sąsiada,
 • tworzenie nowych siedlisk dla zwierząt oraz edukacja ekologiczna mieszkańców,
 • prace konstrukcyjne, ogrodnicze i ziemne, pogadanki ogrodnicze.

Operatorzy Regrantingu zorganizowali spotkania sieciujące dla wszystkich realizatorów Programu CIL. Jednym z nich było spotkanie pt. "Tramwaj zwany CILem".

Załączniki