Konkurs Mikrograntów 2018

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" i Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje na terenie Miasta Poznania projekt "Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe" finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania Operator ogłasza konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie zostanie wybranych 56 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości 5 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2018 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2018 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Szczegóły znajdują się TUTAJ

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna we wtorek w godzinach 9.00-12.00 oraz w czwartek 12.00-15.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00 - 696-565-116
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
  • w biurze projektu we wtorki w godz. 9.00 -12.00 i czwartki w godz. 12.00 - 15.00

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej