Narzędziownik dla miejsc

Wsparcie działań oddolnych

"Narzędziownik dla miejsc" jest zestawem narzędzi do projektowania działań w różnej skali - od spotkań sąsiedzkich po wydarzenia o charakterze kulturalnym. Występuje w wersji papierowej (skróconej) i elektronicznej (rozbudowanej). Odbiorcami są osoby szukające wiedzy w zakresie narzędzi i procedur, a także inspiracji do podejmowania działań na rzecz otoczenia. Podane przykłady działań, które miały miejsce w Poznaniu zachęcają do podejmowania własnych inicjatyw, wskazują kolejne etapy planowania i realizacji działań i zwracają uwagę na istotne zagadnienia, które mogą utrudnić ich wdrażanie.

Narzędziownik powstał w ramach współpracy osób działających w ramach Lokalnej Grupy URBACT, jako odpowiedź na zapotrzebowanie na potrzebę wsparcia oddolnych inicjatyw konkretnymi informacjami i inspiracjami dotyczącymi możliwości działań tymczasowych w pustych budynkach/lokalach i niewykorzystanych przestrzeniach Miasta Poznania. W ten sposób powstała koncepcja instrumentu-platformy, który będzie służyć mieszkańcom również po zakończeniu projektu REFILL. Główny nadzór nad Narzędziownikiem, realizację warsztatów, układ zawartości merytorycznej i graficzny oraz wydruk należał do Fundacji Malta, działającej na zlecenie i we współpracy z zespołem projektu REFILL (działającym w ramach Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania) oraz Lokalną Grupą URBACT.

W maju 2018 roku instrument został przetestowany w ramach w warsztatów z mieszkańcami Poznania. Planowany jest dalszy rozwój Narzędziownika.

Kontakt w sprawie projektu REFILL i "Narzędziownika dla Miejsc":

Agnieszka Osipiuk, koordynatorka projektu REFILL (agnieszka_osipiuk@um.poznan.pl)

Natalia Madajczyk, koordynatorka Lokalnej Grupy Urbact, w ramach projektu REFILL (natalia_madajczyk@um.poznan.pl).