Konsultacje społeczne MPU - od sierpnia online

Od sierpnia Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zmienia zasady wyłożeń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz reguły prowadzenia konsultacji społecznych. Będzie można wziąć w nich udział zdalnie. Na takie zmiany pozwala ustawa zwana "Tarczą 4.0".

Infografika ilustrująca udział mieszkańców w procedurze planistycznej: oś czasu, a na niej zaznaczone poszczególne punkty procedury - grafika artykułu
MPU zmienia zasady pracy nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przepisy tzw. "Tarczy 4.0" weszły w życie 24 czerwca. Ustawodawca dopuścił w nich m.in. możliwość organizowania dyskusji publicznych w  trybie zdalnym.  Dlatego poznańska MPU zmienia zasady pracy nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Pierwszy etap konsultacji społecznych

Organizowany jest po tym, gdy rada miasta podejmie uchwałę o przystąpieniu do prac nad projektem mpzp. Obejmować będzie publikację materiałów informacyjnych oraz wyznaczenie terminu zbierania wniosków do projektu planu miejscowego. Materiały będą publikowane na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl). 

Drugi etap konsultacji społecznych

Drugi etap organizowany jest w momencie, gdy gotowa jest koncepcja projektu (powstała między innymi na podstawie wniosków zebranych na pierwszym etapie), a przed skierowaniem projektu do tzw. opiniowania i uzgadniania. 

Konsultacje społeczne na drugim etapie będą obejmowały publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projekcie. Na tym etapie, jeśli będzie taka potrzeba, MPU przewiduje także organizację spotkań informacyjnych w trybie zdalnym (na platformie ZOOM). 

Dane potrzebne do udziału w spotkaniu online będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy), na stronie MPU (www.mpu.pl) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/). W spotkaniu zdalnym będzie można wziąć udział korzystając z opublikowanego linku internetowego lub przez zalogowanie się na platformie ZOOM przy pomocy id i hasła, które również wcześniej zostaną opublikowane. 

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna

Podobnie jak na drugim etapie konsultacji społecznych, dyskusje publiczne dotyczące projektów mpzp będą organizowane w trybie zdalnym (również na platformie ZOOM). Informacje niezbędne do udziału w dyskusji będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.pl) w Poznaniu oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/).

Każda dyskusja publiczna będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia - przekaże je moderator. Następnie odbywać się będzie prezentacja projektu, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu.

UWAGA! Dyskusje publiczne organizowane zdalnie będą nagrywane. Ma to zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, rzetelność sporządzania protokołu z dyskusji oraz sprawny i niczym nie zakłócony przebiegu dyskusji. Każdy ma jednak prawo sprzeciwić się nagrywaniu wizerunku i głosu. W takim przypadku MPU prosi o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na czacie. Nagrania nie będą archiwizowane i będą usuwane niezwłocznie po sporządzeniu protokołu.

W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji online, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu. Z dokumentem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w dni robocze (w godzinach od 9 do 13). Ze względu na pandemię niezbędne jest  zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych. 

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów mpzp składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 

Więcej informacji: mpu.pl

AW

sieci społecznościowe