Wymiana Poznań-Szombathely w ramach projektu City-to-City Exchange

Projekt City-to-City Exchange opiera się na współpracy dwóch miast, które koncentrują się na wybranych wcześniej przez siebie wyzwaniach strategicznych, związanych z projektowaniem i wdrażaniem zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, zgodnych z polityką spójności. W ramach projektu odbywają się dwie wizyty studyjne oraz jedna wizyta online.

Na zdjęciu widać trzy uśmiechnięte kobiety i mężczyznę na tle kilku flag - grafika artykułu
Delegacja Poznań-Szombathely w ramach projektu City-to-City Exchange

Wizyta węgierskich partnerów

W dniach 20.02-23.02 Smart City Poznań gościło delegację z węgierskiego miasta Szombathely. Wizyta odbywała się w ramach unijnego programu City-to-City Exchange, w którym Poznań pełni funkcję głównego miasta, przekazując węgierskim partnerom pomysły na wdrożenie celów zrównoważonego rozwoju oraz mobilności. 

Podczas pierwszego dnia wizyty, zespół Smart City Poznań udał się wraz z węgierską delegacją do centrum baz danych - Beyond.pl, które otrzymało certyfikat Rated 4 wg ANSI/TIA-942. Norma ta akredytowana przez American National Standards Institute określa wytyczne dla elementów projektowych i środowiskowych Centrum Danych takich, jak: układ pomieszczeń, okablowań, poziom niezawodności, stosowane systemy bezpieczeństwa, systemy mechaniczne i elektryczne, nadmiarowość w instalacjach oraz względy środowiskowe.  

Następnie przedstawiciele ZTM przedstawili krótką prezentację dotyczącą poznańskiego modelu zrównoważonego transportu miejskiego. Podczas kolejnej prelekcji, delegacja miała okazję przyjrzeć się poznańskiemu modelowi 3D, systemowi geoprzestrzennemu, które zaprezentowali pracownicy GEOPOZ-u. Ostatnim akcentem pierwszego dnia wizyty było odwiedzenie Centrum Szyfrów Enigma, gdzie Węgrzy zobaczyli ekspozycję multimedialną poświęconą maszynie szyfrującej Enigma i trzem polskim kryptologom: Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu i Jerzemu Różyckiemu. 

Drugi, a zarazem ostatni dzień pobytu rozpoczął się dla węgierskich partnerów wizytą w Poznańskim Centrum Superkomuterowo-Sieciowym, gdzie mieli okazję zobaczyć jeden z pierwszych polskich komputerów kwantowych. Kolejnym punktem tego dnia było odwiedzenie zajezdni MPK przy ul. Warszawskiej, gdzie goście zobaczyli, jak od podszewki działa autobus wodorowy oraz poznali technikę i szczegóły związane z ładowaniem pojazdu. Następnie delegacja wysłuchała prelekcji Wiktora Zuchowskiego, głównego specjalisty ds. Rozwoju logistyki w Instytucie Łukasiewicz, który opowiedział o specyfice projektów, powstających w poznańskim oddziale instytutu. Końcowym akordem było wystąpienie Agnieszki Basińskiej, dyrektorki Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Flandria", która opowiedziała o funkcjonowaniu imponującego centrum zintegrowanej opieki i teleopieki.

Przedstawiciele Smart City Poznań na Węgrzech

Wizyta w mieście Szombathely była drugim spotkaniem w ramach projektu. Przedstawiciele Smart City Poznań spędzili dzień w Pannon Business Network - laboratorium współpracującym z miastem Szombathely w różnych dziedzinach, wspólnie opracowując model zrównoważonego rozwoju dla miasta z naciskiem na: 

  • ADVANCED KNOWLEDGE TRANSFER - podejście ekosystemowe we wdrażaniu transferu wiedzy, realizowane w ramach szerokiego partnerstwa europejskiego. 
  • Am-lab - laboratorium badawczo-rozwojowe i szkoleniowe, skupiające się na zastosowaniu cyfryzacji w produkcji i rozwoju produktów. Zapewnia holistyczne środowisko fizyczne, aby sprostać wyjątkowym potrzebom biznesowym dzięki najnowocześniejszej technologii. 
  • ADVANCED TREATMENT - unikalne środowisko demonstracyjne i testowe, infrastruktura badawczo-rozwojowa, która ułatwia wdrażanie rozwoju produktów i usług w dziedzinie opieki nad seniorami. 

Kolejny dzień skoncentrowany był na spotkaniach odbytych w siedzibie Urzędu Miasta Szombathely, m.in. z radną miejską ds. Gospodarki Adrienn Bokanyi. Przedstawiciele delegacji wysłuchali prezentacji dot. Programu rozwoju Szombathely2030, realizowanych projektów unijnych, inicjatyw cyfrowych (w szczególności: otwarte dane, zarządzanie danymi w mieście, cyfrowy bliźniak), projektów pilotażowych smart city.  

Ostatniego dnia przedstawiciele Smart City Poznań spotkali się z CEO Centrum Zrównoważonych Miast, a następnie wzięli udział w targach Construma 2024 Hungexpo, w wydarzeniu towarzyszącym "Polsko-Węgierskie Forum Zrównoważonego Rozwoju". 

Projekt City-to-City Exchange - European Urban Initiative

Celem wymiany między miastami jest poprawa zdolności miast do sprostania określonemu wyzwaniu poprzez proces partnerskiego uczenia się i dzielenia się wiedzą specjalistyczną. Oczekuje się, że partnerzy podzielą się praktyczną wiedzą i know-how dostosowanymi do zidentyfikowanego wyzwania i kontekstu miejskiego uczestniczących samorządów. 

MR