Miasto Poznań na Smart City Expo w Barcelonie

Przedstawiciele Smart City Poznań - Michał Łakomski i Olga Dzieciątkowska w towarzystwie dyrektora Biura Poznań Kontakt Konrada Zawadzkiego, w dniach 7-9.11 wzięli udział w barcelońskich targach Smart City Expo World Congress. Wydarzenie odbywające się w centrum targowym Fira zgromadziło ponad 25 tysięcy gościń i gości ze 140 krajów, wystąpiło ponad 570 prelegentek i prelegentów oraz 1100 wystawczyń i wystawców.

Zdjęcie przedstawia trzy osoby stojące i uśmiechające się na tle kolorowej ekspozycji - grafika artykułu
Przedstawiciele Miasta Poznania - Olga Dzieciątkowska, Michał Łakomski oraz Konrad Zawadzki

Przedstawiciele Miasta Poznań odbyli spotkania z reprezentantami kilkudziesięciu miast, organizacji oraz firm zaangażowanych w zrównoważony rozwój miast i regionów. Były wśród nich m.in. pracowniczki i pracownicy: AWS, Nvidia, Capgemini, Agencji Cyberbezpieczeństwa Katalonii, Smart Cities World, Deloitte, Bee Smart City, PFR dla Miast oraz dyrektor generalny BIT Habitat - M.Donaldson. Na poziomie samorządowym na konferencji pojawili się również przedstawicielki i przedstawiciele Miasta Rzeszowa, Gdyni, Sopotu oraz Krakowa.

Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Michał Łakomski reprezentował Miasto Poznań podczas okrągłego stołu CityXChange. Inicjatywa ta służy jako wyjątkowa platforma, łącząca burmistrzów miast, wizjonerów miejskich, ekspertów technologicznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, wszystkich zaangażowanych w wykorzystanie transformacyjnej mocy technologii chmurowych w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed naszymi miastami. Dyskusja przy okrągłym stole pozwoliła poruszyć tematykę konkretnych potencjałów oraz wyzwań miasta, podzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami i uzyskać wgląd od innych liderów. Spotkanie to stanowiło inauguracyjny krok w serii dialogów w ramach sieci liderów miejskich.

Podczas delegacji przedstawiciele i przedstawicielki pracowali nad wyzwaniami, które Miasto Poznań określiło przystępując do drugiej edycji inicjatywy 100 Inteligentnych Miast realizowanej przez Komisję Europejską. Reprezentanci spotkali się z ekspertem wspierającym - przedstawicielami firmy Capgemini Polska, a także z zespołem Niderlandzkim. Była to okazja do zapoznania się z projektami realizowanymi w miastach takich jak Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, zarówno od strony przedstawicieli miejskich, jak i firm wdrażających rozwiązania.

Targi stworzyły uczestnikom i uczetniczkom delegacji możliwości wysłuchania wielu prelekcji oraz debat podczas kongresowej części, zainspirowania się nowymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmy oraz start-upy, a przede wszystkim networkingu pomiędzy miastami, przedstawicielami unijnych struktur oraz globalnych organizacji czy ekspertów z różnych firm, którzy towarzyszyli miastom w tym doświadczeniu.