Nagrody i stypendia dla naukowców - zgłoszenia on-line

Do 30 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego. W związku z zagrożeniem epidemicznym, akceptowane będą także wnioski przesyłane drogą mailową.

Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy - grafika artykułu
Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei stypendium przeznaczone jest dla zdolnych naukowców i naukowczyń, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Na realizację konkursu Miasto przeznaczy blisko 120 tysięcy złotych. Wartość Nagrody Naukowej to 60 tys. zł. Wysokość stypendiów uzależniona jest od liczby osób uhonorowanych przez kapitułę.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Wypełnione wnioski należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania - Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym, akceptowane będą także wnioski przesyłane drogą mailową.

Skan wniosku powinien być  podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Naukową Miasta Poznania". Termin przesyłania wniosków mija 30 kwietnia 2020 r. Należy zachować oryginały przesłanych elektronicznie wniosków.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 57 40 lub pisząc na: akademickipoznan@um.poznan.pl

WRMiWM

Załączniki

sieci społecznościowe