Poznańska Debata o Języku pod hasłem "Prosty język"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego już po raz szósty Urząd Miasta Poznania oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk organizują debatę o języku polskim. Tegoroczna zostanie poświęcona problemowi bardzo ważnemu dla wszelkich instytucji, a mianowicie prostemu językowi.

Plakat reklamujący debatę. Dominuje kolor pomarańczowy oraz żółty, białe napisy w centrum. - grafika artykułu
Poznańska Debata o Języku pod hasłem "Prosty język"

Językoznawcy, urzędnicy i informatycy będą się zastanawiali, jak przekształcać i skracać skomplikowane teksty kancelaryjne, aby były powszechnie i szybko rozumiane przez wszystkich obywateli. Przedmiotem rozważań będzie też zbyt trudny język podręczników szkolnych.

Szczególnie zapraszamy do wysłuchania pierwszej części dyskusji o prostym języku w nowoczesnym urzędzie. W tej części głos zabiorą:

 Wprowadzanie prostego języka w Urzędzie Miasta Poznania ściśle wiąże się z koncepcją smart city - inteligentnego miasta.

Dbamy o przystępną komunikację, równy dostęp do usług oraz udzielanie potrzebnych informacji w dostępnej formie i w zrozumiałym języku. Chcemy być nowoczesnym, przyjaznym urzędem, otwartym na potrzeby mieszkańców - o tym opowie więcej dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa.

Debata rozpocznie się 19 lutego 2022 roku o godzinie 18.30 i będzie transmitowana przez telewizję WTK, na stronie http://video.poznan.pl/, na stronie głównej poznan.pl oraz w mediach społecznościowych Miasta Poznania (streaming na żywo).

Debata będzie tłumaczona na polski język migowy.

AK