Zgłoś projekt do PBO 2025

Już 267 projektów zrealizowano w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy Wielkopolski w ciągu ostatnich lat zyskali m.in. nowe miejsca rekreacji czy tereny zielone, a także brali udział w licznych wydarzeniach kulturalnych. W obecnej edycji PBO na pomysły poznanianek i poznaniaków przeznaczono aż 28 mln zł - o 1,4 mln zł więcej niż w poprzedniej. Nabór wniosków rusza w poniedziałek, 6 maja.

Zdjęcie przedstawia urządzenie zabawowe na placu zabaw. Składa się na nie m.in. ścianka wspinaczkowa. - grafika artykułu
Jednym z projektów, jakie zwyciężyły w poprzednich latach, było zwiększenie atrakcyjności terenu leśniczówki Naramowice. Obejmował on m.in. wymianę i uzupełnienie infrastruktury istniejącego placu zabaw

Etap składania projektów potrwa do 31 maja. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Można to zrobić drogą elektroniczną - w serwisie PBO, osobiście - w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania lub pocztą - na adres Gabinetu Prezydenta UMP (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców.

Aby złożyć projekt, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy być jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych. W przypadku zgłoszenia projektu przez osobę poniżej 13 roku życia niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego i podanie jego danych. Jedyny warunek - wnioski mogą składać tylko osoby fizyczne.

O czym należy pamiętać?

Wnioskodawcy powinni dokładnie opisać swój projekt - wskazać szczegółową lokalizację, uzasadnić, dlaczego warto go zrealizować, oszacować koszty. Pomysł powinien być ogólnodostępny.

W przypadku problemów z wypełnianiem wniosku można skorzystać z pomocy i doradztwa pracowników Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek. Ich lista jest dostępna na stronie internetowej poświęconej PBO. W serwisie można też znaleźć informacje dotyczące przykładowych kosztów najpopularniejszych inwestycji.

W przypadku pytań można dzwonić na infolinię Poznań Kontakt - pod numer tel. 61 646 3344 lub napisać e-mail na na adres: pbo@um.poznan.pl.

Najważniejsze zmiany 

Główną zmianą tegorocznej edycji PBO jest zwiększenie budżetu do 28 mln złotych. To o 1,4 mln więcej, niż w poprzedniej edycji. Na projekty rejonowe, tak jak ostatnio, przeznaczone zostanie 20,4 mln zł - 19,1 mln na duże oraz 1,3 mln na małe. Zwiększy się jednak kwota na projekty ogólnomiejskie. Do wydania będzie 7,6 mln zł - 4 mln zł na Zielony Budżet, 3 mln zł na projekty duże (poprzednio 2 mln zł) i 600 tys. zł na małe (ostatnio 200 tys. zł).

Kolejną nowością jest wprowadzenie dodatkowej weryfikacji na etapie głosowania. W PBO25 głosujący - oprócz imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania - podawać będą cztery ostatnie cyfry numeru PESEL, a w przypadku jego braku będą to 4 ostatnie cyfry lub litery z numeru innego dokumentu tożsamości. Potwierdzenie oddania głosu nadal odbywać się będzie również za pomocą kodu SMS.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wybór pomysłów, jak zawsze, odbywać się będzie drogą elektroniczną. Każdy będzie mógł oddać maksymalnie 5 głosów: 3 na projekty ogólnomiejskie - 1 na mały, 1 na duży oraz 1 na projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu. Ponadto głosować będzie można na 2 projekty rejonowe - 1 mały, 1 duży.

Zbieranie wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 rozpocznie się 6 maja i potrwa do końca miesiąca. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały urzędu miasta. Zatwierdzenie ostatecznej liczby projektów oraz losowanie numerów na liście do głosowania nastąpi pod koniec września. Od 7 do 28 października odbywać się będzie głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.

AJ