Zielona Wstążka #DlaPlanety

Miasto Poznań przyłącza się do kampanii "Zielona Wstążka #DlaPlanety". Z okazji Światowego Dnia Środowiska, obchodzonego 5 czerwca, królować będzie kolor zielony. Tego dnia każdy będzie mógł wybrać swoje własno EKO- i BIO-postanowienia. To także okazja do wspólnych dyskusji i refleksji. 

Miasto Poznań przyłącza się do kampanii "Zielona Wstążka #DlaPlanety" - grafika artykułu
Miasto Poznań przyłącza się do kampanii "Zielona Wstążka #DlaPlanety"

Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska i kampanii #DlaPlanety jest różnorodność biologiczna (rozumiana jako ogół wszystkich organizmów na Ziemi, gatunków w całej ich zmienności oraz tworzonych przez nie ekosystemów). 

- Utrata bioróżnorodności to nie tylko zniknięcie z powierzchni planety tego czy innego gatunku. To ryzyko całego szeregu niepożądanych skutków ubocznych - od rozpowszechniania się na danym obszarze obcych gatunków inwazyjnych, poprzez osłabienie zdolności naturalnego pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy i torfowiska, aż po rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się już nam znanych - i pojawiania się zupełnie nowych - chorób odzwierzęcych (np. COVID-19) - tłumaczą działacze Centrum UNEP/GRID-Warszawa, organizatora polskiej edycji akcji. 

Celem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety jest podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych związanych z utratą różnorodności biologicznej. Hasło globalnych obchodów w tym roku brzmi "Time for Nature". To przypomnienie, że rok 2020 należy do natury. Myślą przewodnią jest wezwanie: "Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie!".

Światowy Dzień Środowiska, 5 czerwca to początek całorocznej kampanii. Tego dnia na stronie internetowej DlaPlanety.pl można będzie wybrać swoje własne EKO- i BIO-postanowienia, których realizacja pomoże podtrzymać różnorodność biologiczną (np. instalacja budek lęgowych dla owadów; sadzenie odpowiednich roślin, niezagrażających innym gatunkom i przyjaznych owadom zapylającym; zakup produktów przyjaznych dla środowiska i wiele innych). 

W poprzednich latach, z okazji Światowego Dnia Środowiska w wielu polskich miastach na zielono podświetlone były elewacje budynków. W tym roku zrezygnowano z tej formy. Nie oznacza to jednak, że akcja będzie niewidoczna. Jej organizatorzy zachęcają, by za znak zaangażowania 5 czerwca założyć na siebie zielony element ubrania, a na swoich komunikatorach (np. profil FB) umieścili nakładkę z zieloną wstążką - logo kampanii. Tego dnia odbywać się będzie także wiele firmowych wydarzeń.

W Poznaniu udział w akcji co roku bierze udział wielu partnerów, m.in. Brama Poznania, Volkswagen Poznań, Veolia Energia Poznań SA, Międzynarodowe Targi Poznańskie czy Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz z gminami.

Kampania "Zielona Wstążka #DlaPlanety" jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Akcja ma charakter międzynarodowy. Co roku bierze w niej udział ponad sto krajów. Z ramienia Miasta Poznania akcję nadzoruje Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. 

AJ

sieci społecznościowe