ZTM udostępnia dane lokalizacji pojazdów

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu udostępnia już nie tylko rozkłady jazdy i informacje dotyczące miejsc na parkingach buforowych oraz typu "Parkuj i Jedź". Od dzisiaj umożliwi również pobranie danych o rzeczywistym położeniu pojazdów komunikacji miejskiej. To element idei Smart City.

ZTM udostępnia dane lokalizacji pojazdów
ZTM udostępnia dane lokalizacji pojazdów

- Inteligentne miasto z myślą o mieszkańcach zbiera, zarządza i udostępnia dane po to, aby każdy mógł z nich swobodnie korzystać. Odbiorcami są między innymi deweloperzy, którzy wykorzystując te dane tworzą serwisy i aplikacje, ułatwiające mieszkańcom codzienne wybory, chociażby dotyczące środka transportu - mówi Michał Łakomski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. - W ten sposób deweloperzy aplikacji stają się pośrednikami informacji między miastem a mieszkańcami, tworząc alternatywne źródła wiedzy. Tak się dzieje na całym świecie - dzięki otwartym danym powstaje coraz więcej nowoczesnych usług.

Zasada jest prosta - do otwartych danych dostęp ma każdy i może z nich korzystać bezpłatnie, nawet wówczas, gdy tworzy komercyjne przedsięwzięcia.  

- Wszystkie pomysły, które owocują stworzeniem przydatnych dla mieszkańców narzędzi, są niezwykle cenne  - dodaje Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu. - Po naszej stronie jest udostępnienie otwartych danych, a poprzez to inspirowanie deweloperów aplikacji i umożliwienie im dalszego wykorzystania pozyskanych informacji.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego przypomina, że od początku ubiegłego roku na stronie internetowej www.ztm.poznan.pl istnieje zakładka "Dla deweloperów", na której zamieszczane są pliki zawierające rozkłady jazdy oraz dane dotyczące zajętości parkingów buforowych. Od dzisiaj udostępnione są tam także materiały z lokalizacjami pojazdów realizujących usługi na rzecz ZTM. Dzięki najnowszym danym deweloperzy aplikacji będą mogli np. stworzyć narzędzie pozwalające na podgląd aktualnej pozycji tramwajów i autobusów.

- Dzięki współpracy z partnerem technologicznym, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, dane z wielu systemów zostały zebrane i opracowane według międzynarodowego standardu zapisu o rozkładach jazdy i przystankach, dzięki czemu można je pobrać w postaci plików GTFS-RT (Realtime) - podkreśla Daniel Wawrzyniak z ZTM, lider Grupy Mobilność funkcjonującej w miejskim zespole Smart City.

Również dzisiaj zostały udostępnione dane opisujące dodatkowe cechy poszczególnych pojazdów kursujących na liniach ZTM. W pliku, oprócz numeru bocznego pojazdu, wyszczególniono czy jest on niskopodłogowy, częściowo niskopodłogowy, czy jest wyposażony w rampę, klimatyzację, system zapowiedzi głosowych, biletomat lub bileterkę, ładowarkę USB oraz czy znajduje się w nim miejsce do przewożenia rowerów. To informacje, które również mogą być przydatne dla twórców aplikacji, a w rezultacie - dla mieszkańców.

- Otwieramy dane, aby ułatwić funkcjonowanie w mieście i dać możliwość współdecydowania o sposobie wykorzystania materiałów będących w posiadaniu Miasta. Cieszę się, że samorząd, wspólnie z partnerami biznesowymi, tworzy nowoczesne miasto - dopowiada Daniel Wawrzyniak.

ZTM