Maria Zofia Siemionow

Maria Zofia Siemionow urodziła się 3 maja 1950 roku w Krotoszynie. Studia wyższe odbyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych Rada Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu nadała jej w roku 1985, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1992. W 2004 roku została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM w Katedrze i Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej na Wydziale I Lekarskim AM w Poznaniu. 25 października 2007 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk medycznych. W październiku 2011 roku została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1995 kieruje oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Medycyny w Cleveland w stanie Ohio, gdzie od 2005 roku jest profesorem na tamtejszym wydziale chirurgicznym.

Na dorobek naukowy prof. dr hab. Marii Siemionow składają się zarówno badania doświadczalne w dziedzinie mikrokrążenia, nerwów obwodowych oraz transplantologii, jak również badania kliniczne w zakresie neuropatii uciskowych, transplantacji twarzy i badań indukcji tolerancji w transplantologii.

Ważnym polem aktywności prof. Marii Siemionow jest działalność dydaktyczno-wychowawcza w Polsce i za granicą. Jest promotorem 6 ukończonych przewodów doktorskich. Prace te zostały wykonane w Laboratorium Mikrochirurgii Cleveland Clinic oraz University of Illinois w Chicago.

W grudniu 2008 roku dokonała pierwszego w Stanach Zjednoczonych prawie całkowitego przeszczepu twarzy. Ten pionierski zabieg chirurgiczny odbił się głośnym echem, wykraczając poza świat nauk medycznych.

Odznaczona wieloma prestiżowymi medalami i nagrodami w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. W 2009 roku za wkład w rozwój mikrochirurgii i medycyny transplantacyjnej została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2011 otrzymała Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2013 przyznał prof. Marii Siemionow tytuł doktora honoris causa.

sieci społecznościowe