Ruszyło składanie deklaracji za odpady w ramach poznańskiego systemu gospodarowania odpadami

W związku z wystąpieniem Miasta Poznania ze struktur ZM GOAP, kompetencje w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku powrócą do Miasta. Przejęcie przez Poznań obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się wraz z nowym rokiem.

plakat złóż deklarację za odpady - grafika artykułu
Złóż po raz pierwszy deklarację za odpady w Poznaniu

Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Miasto, jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego już od 1 października 2021 roku uruchomiona została możliwość ich składania:

  • online przez portal Przyjazne Deklaracje - gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora można wysłać deklarację przez profil zaufany.
  • elektronicznie przez platformę ePUAP2
  • drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
  • osobiście w Punktach Obsługi Klienta, wyłącznie po uprzedniej rezerwacji na stronie lub telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod nr 61 646 33 44.

Obowiązek złożenia deklaracji mają:

  • właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości),
  • właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną),
  • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych,
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych* (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP (mieli złożone do ZM GOAP deklaracje). 

Mimo, iż deklaracje złożone do UMP będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 roku, Miasto już dziś zachęca do ich składania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów po 1 stycznia 2022 roku.

Aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany wynikające z wdrożenia poznańskiego systemu odpadowego do końca czerwca 2022 r. odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegną także opłaty za odpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (nieruchomości jednorodzinne). Bez zmian pozostanie także częstotliwość odbioru odpadów, czy funkcjonowanie Gratowisk/ PSZOK-ów a także Gratowozów / MPSZOK-ów.

Więcej informacji o poznańskim systemie gospodarowania odpadami oraz obowiązku złożenia deklaracji można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/odpady; www.przyjazne-deklaracje.pl/poznan oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (Infolinia Poznań Kontakt).

*UWAGA! Zmieniona ostatnio ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Pomimo, iż zmiany te będą miały zastosowanie w odbiorze odpadów dopiero od 1 lipca 2022 roku to już teraz właściciel nieruchomości niezamieszkanej musi dopełnić stosownych formalności - o ich szczegółach więcej w komunikacie.

FILM

sieci społecznościowe