System workowo-pojemnikowy dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej

Od 1 lipca w domach jednorodzinnych jest możliwość gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w pojemnikach. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, dla których zakupienie pojemników i gromadzenie w nich odpadów jest wygodniejsze.

Na grafice hasło: od 1 lipca system workowo-pojemnikowy dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej - zdjęcie artykułu - grafika artykułu
System workowo-pojemnikowy dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej

Od 1 lipca jest możliwość gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w pojemnikach o pojemności co najmniej 120 l. Decydując się na gromadzenie odpadów w pojemnikach należy zakupić je we własnym zakresie i na swój koszt (nie ma możliwości ich zakupu od Miasta Poznania).

Należy jednak pamiętać, by zakup takich pojemników zgłosić do Miasta mailowo na adres odpady@um.poznan.pl lub telefonicznie na numer: 61 646 33 44, wówczas Wykonawca nie będzie dostarczał worków na te frakcje odpadów. Zmiana systemu workowe na pojemnikowy musi dotyczyć wszystkich frakcji zbieranych selektywnie tj. tworzyw sztucznych i metali, papieru i szkła.

W przypadku gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie w workach, wszystko działa na dotychczasowych zasadach, tj. worki w ramach opłaty dostarcza Wykonawca w systemie wymiennym.

sieci społecznościowe