Poznańskie EKOlekcje - Wszystko o odpadach

Zapraszamy do udziału w EkoLekcjach, czyli bezpłatnych zajęciach edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska, w szczególności o zasadach prawidłowej segregacji odpadów.

W EkoLekcjach mogą wziąć udział placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia oraz kluby seniora, które działają na terenie Poznania.

Celem EkoLekcji jest przybliżenie uczestnikom zagadnienia gospodarki odpadami w kontekście ochrony środowiska oraz promowanie odpowiednich postaw ekologicznych.

Zajęcia są bezpłatne, dostosowane do wieku uczestników i trwają od 30 do 45 minut. Prowadzą je pracownicy Urzędu Miasta Poznania z udziałem nauczyciela/opiekuna.

Podczas spotkań uczestnicy poznają zasady segregacji odpadów i utrwalają tę wiedzę podczas zabaw, quizów, konkursów, paneli dyskusyjnych, czy warsztatów. Program i forma zajęć zależą od wieku odbiorców.

Placówki mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach poprzez formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy EkoLekcje 2024

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami: 61 888 45 5961 878 55 41

lub e-mailowo na adres: eko-edukacja@um.poznan.pl.

W tytule maila należy wpisać "Zgłoszenia EKOlekcje".

Termin przeprowadzenia zajęć jest ustalany indywidualnie z każdą placówką.

Ekolekcje mogą odbywać się zdalnie, w sali lekcyjnej lub na świeżym powietrzu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej