KOMPOSTOWNIK

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mają o 2 zł obniżoną obowiązującą ich opłatę za gospodarowanie odpadami.

Jeśli chcesz otrzymać zniżkę, wypełnij deklarację DEK-ZAM 01/2021.


KARTA DUŻEJ RODZINY

Na zwolnienie w części z opłaty mogą liczyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Płacą oni tylko za 5 członków rodziny:

  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne - 125,00 zł;
  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne - 140,00 zł.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić deklarację odpowiedni druk deklaracji oraz załącznik.