Mamy projekt Regulaminu Poznańskiego Panelu Obywatelskiego!

Z punktu widzenia organizacji Panelu, Regulamin to dokument o kluczowym znaczeniu. Są w nim opisane wszystkie najistotniejsze procedury, o które należy zadbać przy przygotowaniu i realizacji tego wydarzenia.

Poznański Panel Obywatelski - grafika artykułu
Poznański Panel Obywatelski

Regulamin zawiera procedury, takie jak losowanie Panelistów i Panelistek, głosowanie nad rekomendacjami, powoływanie członków Zespołu Monitorującego, czy wyznaczanie Obserwatorów. Oprócz tego, uwzględnia również katalog praw przysługujących Panelistom, Panelistkom oraz Stronom, listę zadań Zespołu Koordynującego, opis standardów jakościowych, jakie musi spełniać Panel i wiele, wiele innych.

Kto może zostać Ekspertem w Panelu? Jakie warunki trzeba spełniać, by zostać uznanym za Stronę? Jakie kryteria demograficzne brane są pod uwagę przy ustalaniu składu Panelu? Do kogo można przesłać zgłoszenie o potencjalnym naruszeniu Regulaminu? Odpowiedzi na wszystkie te, i szereg innych pytań znajdziecie właśnie w załączonym dokumencie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu, a także do przesyłania swoich uwag i komentarzy na adres info@panelklimatyczny.pl
Na uwagi czekamy do dnia 20 stycznia 2021 r.

Załączniki

sieci społecznościowe