Pierwsza oficjalna rekomendacja Panelu

Paneliści i Panelistki przegłosowali pierwszą końcową rekomendację w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. Chcą odejścia od węgla.

Zdjęcie wiosennych kwiatów: ogrodowe stokrotki i bratki - grafika artykułu
Pierwsza rekomendacja Panelu

17 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie deliberacyjne Panelu, podczas którego uczestnicy skupili się na analizie jednego z głównych postawionych im pytań: "Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych?". Kwestia ta została poddana pod dyskusję i głosowanie jako pierwsza, ponieważ stanowisko Panelu w tej sprawie jest podstawą do dalszych prac nad związanymi z nią rekomendacjami.

Odpowiedzi na pytanie Paneliści i Panelistki udzielali w formie głosowania elektronicznego, które rozpoczęło się w sobotę po zakończeniu deliberacji i potrwało kilka dni.
Znaczną większością głosów, Poznański Panel Obywatelski postanowił, że należy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych, przy zapewnieniu wsparcia dla osób najuboższych. Głos oddało łącznie 61 Panelistek i Panelistów. Poparcie wyniosło 90,16 procent, a siła poparcia 2,164 (siła poparcia jest średnią arytmetyczną punktów odpowiadających głosom "za". Szczegółowy opis metody głosowania znajduje się w Regulaminie Panelu).

Panelistki i Panelistów czekają jeszcze trzy spotkania deliberacyjne, podczas których podejmą prace nad propozycjami rekomendacji, zgłoszonymi przez Strony i Ekspertów.

Załączniki