Aquanet ogłosił "Program podłączenia do sieci kanalizacyjnej"

Aquanet SA, wspierając swoich klientów w realizacji wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, po raz kolejny ogłosił Program podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

plakat projektu - grafika artykułu
plakat projektu

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których posesja jest położona przy ulicy, w której istnieje sieć kanalizacyjna, posesja jest zabudowana i zamieszkana oraz nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.
Ogłoszony program pozwala na podłączenie posesji do kanalizacji sanitarnej w bardzo atrakcyjnej cenie 1950 zł brutto.

sieci społecznościowe