Drugi nabór do programu KAWKA BIS

Na podstawie § 8 ust. 3b Uchwały nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2567), zmienionej Uchwałą nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 8373) oraz Uchwałą nr III/32/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 10302). uruchamia się drugi nabór wniosków o dofinansowanie.

logo
logo kawka bis

Wnioski o dofinansowanie w drugim naborze można składać w terminie od dnia
28 marca do 26 kwietnia 2019 r. (tj. przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia).

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ

Informacje dotyczące programu "KAWKA BIS"

pokój nr 200 - II piętro

email: kawka@um.poznan.pl

  1. Ewa Nowak - tel. 61 878 40 68, e-mail: ewa_nowak@um.poznan.pl
  2. Łukasz Rogal - tel. 61 878 40 61, e-mail: lukasz_rogal@um.poznan.pl
  1. Marek Bondyra - tel. 61 878 40 68, e-mail: marek_bondyra@um.poznan.pl

lub

tel. 61 878 40 53 - sekretariat

więcej informacji