Dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego!

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. Wydarzenie zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1972 roku po to, aby podkreślić problem niszczenia środowiska naturalnego.

zdj. WKiOŚ UMP
zdj. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP

Każdego roku zużywamy o ponad połowę więcej zasobów niż nasza Ziemia jest w stanie odtworzyć.  Jak wskazuje raport WWF "Living Planet Report" żyjemy na ekologiczny kredyt, a nasz ślad ekologiczny wzrósł w ciągu ostatnich 50 lat dwukrotnie. Dzieje się tak dlatego, że "konsumujemy" coraz więcej naturalnych zasobów jak np. drzew, ryb i owoców morza, emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, produkujemy coraz więcej śmieci, a także coraz częściej betonujemy tereny zielone.