Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, opublikował ostrzeżenie o ryzyku wystąpieniaprzekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 100 µg/m3  na obszarze Poznania i Koziegłów.

komin - grafika artykułu
dymiący komin

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz.1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 poz.1931) zawiadamiamy o ryzyku wystąpieniaprzekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 100 µg/m3  na obszarze Poznania i Koziegłów.

Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 31.10.2019 do dnia 1.11.2019 roku do godz. 24.00.

Prognozę ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego pyłu PM10 przygotowano na podstawie danych pomiarowych niezweryfikowanych oraz prognozy meteorologicznej dostępnej na portalu http://www.meteo.pl.

Ostrzeżenie zostało opublikowane, pomimo spadków stężeń. Odczyt na stacji pomiarowej Dąbrowskiego o godzinie 12.00 wyniósł 23 µg/m3. Prognoza stężeń na dzisiaj, również nie przewiduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego (24h).

sieci społecznościowe