Informacja o wynikach otwartego konkursu nr 40/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku

INFORMACJA

konkurs dla OPP - grafika artykułu
konkurs dla OPP

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia  27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości:

  1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia 27 kwietnia 2021 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania.
  2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia 27 kwietnia 2021 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, którym nie przyznano dotacji z budżetu Miasta Poznania.
  3. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia 27 kwietnia 2021 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, które nie spełniły warunków formalnych.

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są:

  • załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia 

27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o ofertach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania,

  • załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia 

27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o ofertach, którym nie przyznano dotacji z budżetu Miasta Poznania.

  • załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o ofertach, które nie spełniły warunków formalnych.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

sieci społecznościowe