Informacje o KAWCE BIS dla seniorów

Wczoraj pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska spotkali się z seniorami w Centrum Inicjatyw Senioralnych aby poinformować o możliwości skorzystania z dofinansowania likwidacji pieców lub kotłów ogrzewanych paliwami stałymi i wymiany ich na inne, bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Zdjęcie: CIS
Zdjęcie: CIS

Wśród zainteresowanych osób była właścicielka kamienicy, która zgłosiła problem odzyskania od właścicieli kaienic zainwestowanych środków przez najemców chcących przeprowadzić we własnym zakresie zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczny i mniej kłopotliwy, np. gazowy. Zgłoszono również potrzebę wprowadzenia całkowitego zakazu spalania węgla w indywidualnych sysyemach drzewczych, w Poznaniu wzorem Krakowa. Inne osoby chciały dowiedzieć się jak należy interpretować zapisy Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - popularnie nazywanej "antysmogową". 

Pracownicy udzielali wyczerpujących informacji wszystkim obecnym. Jeśli będzie taka potrzeba odbędą się kolejne spotkania informacyjne w tym zakresie.