Osiedle Kwiatowe - spotkanie z mieszkańcami - zasady miejskiego programu KAWKA BIS

Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 lutego o godzinie 17.30, w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, przy ul. Żonkilowej 34 w Sali Kolumnowej.

Logo KAWKA BIS - jpg - grafika artykułu
Logo KAWKA BIS - jpg

W trakcie spotkania przedstawiciele Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania omówią między innymi nowe zasady programu KAWKA BIS na 2020 rok, polegają one na:

  • zwiększeniu dofinansowania maksymalnego z 6.000 zł do 12.000 zł, a nawet 15.000 zł (w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii, którymi są pompy ciepła i panele fotowoltaiczne)
  • uproszczeniu zasady przyznawania dotacji - usunięto zapis ograniczający dotację zależną od metrażu (w poprzednich edycjach obwiązywał zapis o maksymalnym dofinansowaniu 80zł/m2)
  • zlikwidowaniu kryterium efektu ekologicznego, aktualnie jedynym kryterium kolejności przyznania dotacji dla kompletnych wniosków jest kolejność ich zgłoszenia
  • wzroście wysokości dotacji z 80% na 100% kosztów kwalifikowalnych (netto)
  • pięciokrotnym wzroście środków w budżecie Miasta na 2020 rok przeznaczonych na realizację programu KAWKA BIS do 10 mln. zł, w latach poprzednich 2 mln. zł.

Pracownicy wyjaśnią również zapisy obowiązującej od stycznia 2018 roku uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nazywanej potocznie "uchwałą antysmogową".

W spotkaniu uczestniczyć również będą przedstawiciele Poznańskiego Obszaru Sprzedaży PGNiG, którzy przedstawią warunki przyłączenia budynków do instalacji gazowej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

sieci społecznościowe