Otwarcie kąpieliska Malta

W ramach przeprowadzonej kontroli na kąpielisku Malta, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu określił wodę na kąpielisku jako przydatną do kąpieli.

Malta - grafika artykułu
Kapielisko Malta

Kąpielisko zostało zamknięte w dniu 23 lipca z uwagi na stwierdzony zakwit sinic na obszarze kąpieliska.

Załączniki

sieci społecznościowe