Pierwsze spotkanie nadwarciańskie za nami

O dzikich przyjaciołach w przestrzeni miejskiej porozmawialiśmy 15 lipca podczas pierwszych nadwarciańskich warsztatów edukacyjnych.

Pierwsze spotkanie nadwarciańskie za nami. Fot. A. Berkowska - grafika artykułu
Pierwsze spotkanie nadwarciańskie za nami. Fot. A. Berkowska

Pierwszymi uczestnikami, którzy pojawili się w piątek nad Wartą były dzieci oraz młodzież z poznańskiego domu dziecka nr 3 "Nasz Dom"  oraz dzieci z rodzin zastępczych z Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda". Dzięki zorganizowanym zabawom terenowym oraz zagadkom przygotowanym na naszym stoisku odnaleźliśmy dziko żyjące zwierzęta w Poznaniu, poznaliśmy zasady zachowania się podczas spotkania z nimi oraz w razie konieczności - niesienia pomocy. Dodatkowo wszyscy mieli szansę zostać prawdziwymi tropicielami przyrody i rozpoznać na piasku ślady zostawiane przez sarnę, dzika, zająca lisa czy popularne w okolicach zbiorników wodnych i rzek - kaczki.

Zarówno uczestnicy zorganizowanych grup jak mieszkańcy, którzy odwiedzili nasze stoisko, otrzymali materiały edukacyjne związane z ochroną przyrody w mieście oraz turystyką przyrodniczą Poznania.

Przypominamy, że drugie spotkanie w ramach  bezpłatnych warsztatów przyrodniczych pn. "Co szumi, ćwierka i skrzeczy na nadwarciańskich brzegach" odbędzie się w terminie 25 lipca 2022 r. w godzinach 10:00-15:00, nad Wartą w okolicach Plaży miejskiej w Starym Korycie Chwaliszewo (w sąsiedztwie Kontener ART). Treści prelekcji zostaną dostosowane do wieku i możliwości dzieci i młodzieży. Warsztaty zostaną poprowadzone metodami aktywizującymi w terenie, dlatego zalecamy ubiór odpowiedni do pogody i warunków terenowych.

Załączniki

sieci społecznościowe