Pierwsze szkolenie poświęcone Standardom ochrony drzew w Poznaniu za nami

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przygotował cykl spotkań związanych z przyjętymi przez Prezydenta Miasta Poznania w maju tego roku "Standardami ochrony drzew" dla Miasta Poznania. Szkolenia skierowane są dla pracowników Urzędu Miasta, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych, a także rad osiedli, spółdzielni, firm deweloperskich oraz mieszkańców Poznania.

Standardy ochrony drzew - grafika artykułu
Standardy ochrony drzew

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 21 września 2022 roku w Sali Błękitnej przy Placu Kolegiackim, uczestniczyli pracownicy Wydziałów UMP, Miejskich Spółek i Jednostek Organizacyjnych oraz Rady Miasta Poznania. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, w szkoleniu wzięło udział ponad 100 uczestników! (stacjonarnie oraz online)

Prelegentami szkolenia byli:

  • Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki WKiOŚ oraz Katarzyna Maślińska - Kierowniczka Oddziału Ochrony WKiOŚ, które wygłosiły prelekcję nt. wprowadzonych standardów ochrony drzew i działań na rzecz ochrony zieleni w mieście.
  • Jarosław Zawadzki - Zastępca Dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, który przybliżył treść zarządzenia  w sprawie zasad prowadzenia i wykorzystywania baz danych o zieleni na terenie Poznania.
  • Dr arch. kraj. Piotr Reda - jeden z twórców obowiązujących w Poznaniu standardów. Przedmiotem wystąpienia była ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania. Poniżej podajemy nadchodzące terminy:

  • 28 września 2022 r. - dla Radnych Miasta Poznania (Sala Błękitna),
  • 17 października 2022 r. - dla mieszkańców Poznania, spółdzielni mieszkaniowych, firm deweloperskich (Sala Biała).

Szkolenia odbędą w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, w godzinach od 10:00 do 15:30.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału oraz wcześniejszej rejestracji pod adresem mailowym: michal_bernet@um.poznan.pl, podając w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres email oraz nazwę reprezentowanej organizacji (dotyczy członków organizacji).

__________________________________________________________________________

O Standardach

Poznań dąży do skutecznej ochrony przyrody będącej dziedzictwem i bogactwem miasta i jego mieszkańców. Prawidłowa realizacja przyjętych przez Prezydenta Miasta Poznania Standardów zapewni jeszcze większą dbałość o drzewa oraz zachowanie w dobrej kondycji jak największej ich liczby. Dotyczy to w szczególności realizacji procesów inwestycyjnych planowanych i prowadzonych przez jednostki miejskie oraz zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście. Troska o drzewa powinna stanowić również istotny element świadomości lokalnych zarządców i mieszkańców.

Standardy zostały opracowane w ramach projektu "Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy" przez Fundację EkoRozwoju. Bazują na wiedzy eksperckiej oraz dotyczą zagadnień związanych z ochroną i utrzymaniem drzew ujętych w trzy dokumenty:

1. "Standard cięcia i pielęgnacji drzew".

2. "Standard inspekcji i diagnostyki drzew".

3. "Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym"

sieci społecznościowe