Płacę podatki w Poznaniu!

Osoby związane z Poznaniem chcą, żeby miasto rozwijało się i piękniało. Potrzebne są na to pieniądze. Jednym z ważnych źródeł dochodów budżetu Miasta jest udział z wpływów z podatku PIT płaconego przez osoby, które w deklaracji podatkowej wskażą Poznań jako miejsce rozliczenia tego podatku. Osoby te nie muszą być zameldowane w Poznaniu, wystarczy, że miasto jest ich ośrodkiem życiowym na dzień 31 grudnia roku podatkowego

Poznań - Franowo
Poznań - Franowo

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkie osoby zamieszkujące w danej miejscowości 31 grudnia są zobowiązane do rozliczenia tam podatku PIT.  Osoby, które mieszkają w Poznaniu, ale nadal odprowadzają podatki w miejscach stałego zameldowania, niejednokrotnie znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania, mogą to zmienić - SERDECZNIE DO TEGO ZACHĘCAMY!

Dokonane szacunkowe wyliczenia pokazały, że jeśli 10 000 nowych osób zdecyduje się płacić podatki w Poznaniu, budżet Miasta pozyska 22 mln zł dodatkowych wpływów z tego tytułu. To bardzo wiele dodatkowych środków na jego rozwój.

Obecnie trwa kampania informacyjno-edukacyjna promująca płacenie podatków w Poznaniu, dzięki której zainteresowani mogą dowiedzieć się jakich formalności należy dopełnić, by podatki trafiały do miejskiej kasy, na co są wydatkowane środki wpływające do budżetu Miasta z tego tytułu oraz jakie wymierne korzyści podatnikom obecnie daje płacenie podatku PIT w mieście. W kampanii podkreśla się brak konieczności zameldowania się w Poznaniu   w celu płacenia w mieście podatku PIT oraz łatwość zmiany miejsca rozliczenia podatku. Zmiana ta jest prosta do wykonania i nie zajmuje wiele czasu, można ją wykonać przez Internet poprzez uruchomioną przez Ministerstwo Finansów usługę "Twój e-PIT" lub na naszej stronie: www.glanc.poznan.pl