Przedstawiciele Poznania w najbardziej zielonym mieście Holandii

Urząd Miasta Poznania umacnia współpracę z holenderskim miastem Assen - najbardziej zielonym miastem Holandii w 2023 roku w ramach współpracy klimatycznej i energetycznej.

Współpraca klimatyczna i energetyczna Poznania z Assen - grafika artykułu
Współpraca klimatyczna i energetyczna Poznania z Assen

Partnerstwo, trwające już 32 lata, jest doskonałym źródłem wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju miast. W ramach tej współpracy, Urząd Miasta Poznania rozpoczął wymianę doświadczeń w zakresie energetyki miejskiej i wyzwań klimatycznych. Wizyta delegacji z Poznania obejmowała spotkania z burmistrzem Assen, radnymi miejskimi oraz przedstawicielami tamtejszego urzędu miasta. Przedstawiciele UM Poznań odwiedzili również Centrum Zrównoważonego Rozwoju i TechHub, co dostarczyło cennych inspiracji do dalszych działań w Poznaniu. Pozyskane umiejętności mają pomóc Poznaniowi wypełnić zobowiązania wynikające z Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, do którego przystąpił w 2023 r.

Poznań przystąpił do Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii w 2023 roku, podążając śladami Assen, które jest członkiem od 2018 roku. Porozumienie Burmistrzów, zapoczątkowane w 2008 roku, łączy tysiące samorządów lokalnych w dążeniu do realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii. Inicjatywa ta, bazująca na oddolnym zarządzaniu, wielopoziomowej współpracy oraz elastycznych ramach działania, dostarcza samorządom skutecznych narzędzi do podejmowania lokalnych działań na rzecz klimatu i energii.