Rozpoczynamy cykl szkoleń poświęconych Standardom ochrony drzew w Poznaniu

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przygotował cykl spotkań związanych z przyjętymi przez Prezydenta Miasta Poznania w maju tego roku "Standardami ochrony drzew" dla Miasta Poznania. Szkolenia skierowane są dla pracowników Urzędu Miasta, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych, a także rad osiedli, spółdzielni, firm deweloperskich oraz mieszkańców Poznania.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Poznań dąży do skutecznej ochrony przyrody będącej dziedzictwem i bogactwem miasta i jego mieszkańców. Prawidłowa realizacja przyjętych przez Prezydenta Miasta Poznania Standardów zapewni jeszcze większą dbałość o drzewa oraz zachowanie w dobrej kondycji jak największej ich liczby. Dotyczy to w szczególności realizacji procesów inwestycyjnych planowanych i prowadzonych przez jednostki miejskie oraz zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście. Troska o drzewa powinna stanowić również istotny element świadomości lokalnych zarządców i mieszkańców.

Standardy zostały opracowane w ramach projektu "Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy" przez Fundację EkoRozwoju. Bazują na wiedzy eksperckiej oraz dotyczą zagadnień związanych z ochroną i utrzymaniem drzew ujętych w trzy dokumenty:

1. "Standard cięcia i pielęgnacji drzew".

2. "Standard inspekcji i diagnostyki drzew".

3. "Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym".

Aby przybliżyć ich ideę oraz treść, zaplanowaliśmy cykl szkoleń w następujących terminach:

  • 21 września 2022 r. - dla pracowników Wydziałów UMP, Miejskich Spółek i Jednostek Organizacyjnych, Rady Miasta Poznania (Sala Błękitna),
  • 28 września 2022 r. - dla Rad Osiedli Miasta Poznania (Sala Błękitna),
  • 17 października 2022 r. - dla mieszkańców Poznania, spółdzielni mieszkaniowych, firm deweloperskich (Sala Biała).

Szkolenia odbędą w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, w godzinach od 10:00 do 15:30.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału oraz wcześniejszej rejestracji pod adresem mailowym: michal_bernet@um.poznan.pl, podając w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres email oraz nazwę reprezentowanej organizacji (dotyczy członków organizacji).

sieci społecznościowe