Ruszają warsztaty "Co szumi, ćwierka i skrzeczy na nadwarciańskich brzegach"

Jakich dzikich przyjaciół możemy spotkać podczas spaceru po mieście i jak się zachować? Czy wiecie czym są łęgi i gdzie się znajdują? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas nadwarciańskich warsztatów edukacyjnych.

Ruszają warsztaty "Co szumi, ćwierka i skrzeczy na nadwarciańskich brzegach". Fot. H. Nowak - grafika artykułu
Ruszają warsztaty "Co szumi, ćwierka i skrzeczy na nadwarciańskich brzegach". Fot. H. Nowak

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza mieszkańców Poznania na bezpłatne warsztaty przyrodnicze w terminach:

  • 15 lipca 2022 r.  w godzinach 13:00-15:00,
  • 25 lipca 2022 r. w godzinach 10:00-15:00.

Warsztaty odbędą się nad Wartą w okolicach Plaży miejskiej w Starym Korycie Chwaliszewo (w sąsiedztwie Kontener ART). Treści zostaną dostosowane do wieku i możliwości dzieci i młodzieży. Warsztaty zostaną poprowadzone metodami aktywizującymi w terenie, dlatego zalecamy ubiór odpowiedni do pogody i warunków terenowych.

DZICY MIESZKAŃCY POZNANIA

W Poznaniu, poza ludźmi i ich pupilami, żyje wiele gatunków dzikich zwierząt. Do tej pory w naszym mieście stwierdzono występowanie ponad 50 gatunków ssaków, 255 gatunków ptaków, cztery gatunki gadów, 12 płazów i 34 gatunki ryb. Do tego niezliczoną grupę bezkręgowców m.in. mięczaków i stawonogów.

Żyjąc w ciągłym biegu często ich nie zauważamy. Niespodziewane spotkania w czasie spacerów mogą wywoływać wiele skrajnych emocji. Wiedza, kogo spotykamy, jak się zachować, jak pomóc lub uniknąć niebezpieczeństwa jest kluczem do pokojowej koegzystencji.

W ramach warsztatów mieszkańcy Poznania mogą zwiększyć poziom swojej wiedzy na temat zwierząt najczęściej spotykanych na terenie miasta. Poznają mity i fakty z nimi związane. Ustalimy wspólnie, jakie zagrożenia czyhają na dzikie zwierzęta w mieście oraz wypracujemy wskazania do mądrej pomocy dzikim zwierzętom w Poznaniu.

O ŁĘGACH TOPOLOWYCH Z DENDROLOGIEM

Lasy łęgowe figurują na liście siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a większość z typów zbiorowisk łęgowych należy do siedlisk priorytetowych. Są zagrożone wymarciem na obszarze Polski oraz na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Zasięg lasów łęgowych, szczególnie tych wykształconych w dolinach dużych rzek skurczył się drastycznie w ostatnich dziesięcioleciach. Te bardzo cenne ekosystemy powinny być obejmowane ochroną w celu ich zachowania i dalszego rozwoju. Aby móc to skutecznie robić, należy je dobrze poznać.

W ramach warsztatów młodzież uzyska informacje o jednych z najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych - łęgów topolowych. W praktyce uczestnicy nauczą się rozróżniać gatunki drzew i roślin zielnych charakterystycznych dla łęgów. Poznają znaczenie tego wyjątkowego siedliska oraz zagrożenia związane z regulacją koryta, budową wałów przeciwpowodziowych, odcięciem od zalewów i wkraczaniem neofitów, czyli gatunków obcych dla flory polskiej. Uczestnicy warsztatów samodzielnie zaplanują działania związane z ochroną i zabezpieczeniem istniejących siedlisk z topolą

Załączniki

sieci społecznościowe