Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Wydział Klimatu i Środowiska UMP informuje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Środowiska w Poznaniu wydał komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10. Pełna treść wydanego komunikatu ze szczegółowymi zaleceniami w załączeniu.

Zdjęcie przedstawiające dym unoszący się z kominów. - grafika artykułu
Komunikat

Głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w kominkach, piecach kaflowych także typu "koza" oraz w kotłach węglowych.

Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się ich między innymi wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, a przede wszystkim niewielki wiatr lub brak wiatru.

Utrzymujące się takie niekorzystne  warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń, dodatkowo zwiększają tą złą sytuację nawet pojedyncze źródło zanieczyszczeń!

Najbardziej narażone są na zanieczyszczenia powietrza dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

Nie rekomendujemy aktywności na powietrzu.

Pełna treść wydanego komunikatu ze szczegółowymi zaleceniami w załączeniu.

Załączniki