Spotkanie z mieszkańcami Naramowic dotyczące udziału w prgramie KAWKA BIS

W dniu 16 stycznia odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedla Naramowic promujące udział w programie Kawka Bis, polegającym na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na bardziej ekologiczne.

fot. 1 - grafika artykułu
zdjęcie 1

W trakcie spotkania przedstawiciele Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska opowiedzą o nowych zasadach obowiązujących w programie. Polegają one na zwiększeniu dofinansowania maksymalnego z 6.000 zł do 12.000 zł a nawet 15.000 zł w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii którym są pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Zmianie uległy również zasady przyznawania dotacji. Usunięty został zapis ograniczający dotację zależną od metrażu. W edycji na 2019 rok i w latach wcześniejszych obwiązywał zapis o maksymalnym dofinansowaniu 80zł/m2. Ponadto zlikwidowano kryteria efektu ekologicznego co znacznie uprościło przyznanie dotacji. Aktualnie głównym kryterium jest kolejność zgłoszeń. Ważną zmianą jest również wzrost możliwych kosztów kwalifikowalnych z 80% na 100% wartości inwestycji.

Na cele związane z programem Kawka Bis w tym roku przeznaczono kwotę 10 mln. zł. która jest 5x większa od dotychczasowej.

Pracownicy wyjaśnią również zapisy obowiązującej od stycznia 2018 roku uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nazywanej potocznie "uchwałą antysmogową".

W spotkaniu uczestniczyć również będą przedstawiciele Poznańskiego Obszaru Sprzedaży PGNiG, którzy przedstawią warunki przyłączenia budynków do instalacji gazowej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 stycznia o godzinie 17.00, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka 104.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

sieci społecznościowe