Załatwianie spraw w okresie epidemii koronawirusa

W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa i czasowym zamknięciu placówek Urzędu dla klientów zewnętrznych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

budynek przy ul. Gronowej - grafika artykułu
budynek UMP

Stan zagrożenia zdrowia i życia, zmusił Prezydenta Miasta Poznania do podjęcia decyzji o zamknięciu budynków Urzędu Miasta Poznania dla klientów zewnętrznych. Nie zmieniły się jednak zasady załatwiania spraw, poza ewentualnym wydłużeniem terminów w ramach obowiązujących przepisów.

Wszelkie sprawy wpływające do Wydziału są załatwiane zgodnie z kolejnością wpływu i w ramach możliwości uzyskania koniecznych opinii od jednostek i instytucji zewnętrznych.

Podania (w tym wnioski) najlepiej składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzieich uzupełnienie podpisem wnoszącegoi przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Możliwe jest również przekazywanie korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej i kurierów a także przynoszenia dokumentów osobiście do Urzędu. Przy wejściu do budynku stoi urna do której należy wrzucić dokumenty, które na koniec dnia zostaną z niej zabrane, odkażone i zarejestrowane z datą dostarczenia do Urzędu.

sieci społecznościowe