Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i burmistrz Miasta Assen Marco Out podpisali w czwartek 21 maja w Holandii porozumienie o kolejnych, wspólnych działaniach obu samorządów. Umowa dotyczy przede wszystkim wspierania działań władz lokalnych, przyczyniających się do rozwoju obu miast i poprawy jakości życia mieszkańców.

W latach 2015-2019 miasta Poznań i Assen planują wspólnie zrealizować przedsięwzięcia w  wielu dziedzinach kluczowych dla ich rozwoju. Głównymi postulatami porozumienia jest: zwiększenie innowacyjności gospodarki, między innymi dzięki  wykorzystaniu technologii internetowych, zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości życia mieszkańców, wykorzystanie potencjału osób w wieku 50+ i zwiększenie jakości opieki nad osobami starszymi, podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez działania inwestycyjne czy dążenie do uzyskania wysokiej jakości edukacji.

Przedstawiciele władz samorządowych będą raz w roku poddawać kontroli wykonanie zapisów porozumienia, a także uzgadniać szczegóły rocznych programów współpracy. Pod koniec terminu obowiązywania, w roku 2019, porozumienie zostanie poddane ocenie. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej