- Wspólny projekt Poznań -Assen -Nottinghashire - "Posłuchaj mnie - skrzywdzone dziecko pod specjalną ochroną" - "Listen to me now - abused child under special protection" współfinansowany ze środków programu wspólnotowego DAPHNE II.
Projekt dotyczy problemu i ochrony dzieci wykorzystywanych seksualnie. Jego celem jest rozwinięcie procedur współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się problemem i ulepszenie metodologii rozpoznawania przemocy seksualnej i przesłuchiwania ofiar.

- "Razgrad, Beating Heart!" czerwiec 2006 - jesień 2007 - projekt, w którym współpracowały trzy miasta: Assen, Poznań, Razgrad (Bułgaria). Dotyczył szkolenia pracowników Urzędu Miasta Razgrad w zakresie świadczenia usług administracyjnych, tworzenia struktury zarządzania i pozyskiwaniu funduszy unijnych. Głównym celem było utworzenie punktu doradczego na terenie Urzędu Miasta Razgrad wspierającego organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych w pozyskiwanych funduszy UE wspólnie z urzędem lub samodzielnie.

- Współpraca miast Assen, Groningen (Holandia), Kaliningrad (Rosja) i Poznań (Polska) w dziedzinie wspierania przedsiębiorców w ramach międzynarodowego programu współpracy LOGO EAST II. Wspólny projekt dotyczący wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie instrumentów wspierania sektora MŚP. Obejmuje on cykl roboczych seminariów na temat praktycznych instrumentów wspierania przedsiębiorców, stosowanych w Assen, Groningen oraz w Poznaniu w celu ich ewentualnego wykorzystania w Kaliningradzie.

- "Tackling Drugs - Reducing Crime" projekt realizowany wspólnie z Assen i Notthinghamshire.


3 maja 2009 r.: Poznań był miejscem zakończenia drugiego etapu rajdu samochodowego Nordconnect organizowanego przez holenderskie stowarzyszenie Nordconnect, działające na rzecz poszerzenia współpracy pomiędzy państwami nadbałtyckimi a północnymi prowincjami Holandii. Jednym ze współorganizatorów rajdu było Assen. Przebywający w tym czasie z wizytą w Poznaniu wiceburmistrza Assen, Pan Chris de Wal w Poznaniu był specjalnym gościem rajdu i powitał na bramce finiszowej zwycięzcę etapu Wolfsburg- Poznań. W dniu 5 maja pan de Wal wziął udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji kultury.

22 października 2009 r.: Otwarcie w Kaliningradzie centrum informacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to rezultat polsko- holendersko- rosyjskiej współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu pt. "Doskonalenie miejskiego systemu usług dla przedsiębiorców" (ang. Improved municipal services for entrepreneurs). Współpraca Poznania z holenderskimi miastami Assen (miasto partnerskie Poznania) i Groningen oraz rosyjskim Kaliningradem trwała od 2008 do 2009. Projekt został sfinansowany z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w ramach programu LOGO EAST II. W otwarciu centrum informacyjnego w Kaliningradzie uczestniczył zastępca prezydenta Miasta Poznania Tomasz J. Kayser.

20-23 czerwca 2010 r.: w Poznaniu gościła delegacja z Assen. Przedstawiciele Urzędu Miasta Assen wzięli udział w zorganizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów konferencji "Systemy zbiórki odpadów problemowych" poświęconej wymianie doświadczeń i wiedzy na temat funkcjonowania w miastach i gminach systemu zbiórki odpadów problemowych. Delegacji przewodniczył Zastępca Burmistrza Assen, Pan Alex Langius, który wygłosił odczyt o znaczeniu segregowania śmieci w gospodarstwach domowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej