2011


W dniach 19- 21 kwietnia 2011 roku w Poznaniu gościli przedstawiciele naszego holenderskiego miasta partnerskiego Assen. W skład delegacji, której przewodniczy Pan Burmistrz Sicko Heldoorn, weszli również reprezentanci Rady Miasta Assen.
Celem wizyty było podpisanie porozumienia na lata 2010- 2013, określającego główne kierunki dalszego rozwoju współpracy pomiędzy naszymi miastami.
W trakcie swojego pobytu nasi goście mieli także zaplanowane wiele spotkań, dotyczących zarówno dziedziny kultury, transferu wiedzy, jak i projektów turystycznych, którymi może poszczycić się Poznań. Przewidziano również wizytę na stadionie i obiektach wokół Jeziora Malta oraz wymianę doświadczeń w organizacji dużych przedsięwzięć sportowych.

6-7 czerwca 2011 roku, gościliśmy w Poznaniu pana François Kloosterhuis, który w Assen jest odpowiedzialny za sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa. Gość zapoznał się z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, poznańskim systemem monitoringu oraz przygotowaniami Poznania do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Przedstawiciele Assen, a także Brna i Charkowa, wzięli udział w od 6 do 7 czerwca 2011. w Poznaniu w międzynarodowej konferencji ,,Edukacja ekologiczna elementem prawidłowego postępowania z odpadami".

23-26 października 2011- Wizyta przedstawicieli miasta Assen- udział w konferencji Future Internet oraz spotkania związane z zastosowaniem technologii sensorycznych

5-8 grudnia 2011- Wizyta w Assen przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz poznańskiej policji. Celem wizyty było zapoznanie się z procedurami stosowanymi przez miasto Assen i policję przy zabezpieczaniu dużych imprez sportowych.

20-25 listopada 2011- Wizyta radnych miasta Poznania w Assen i Hanowerze. Celem wizyty było zapoznanie się z polityką mieszkaniową realizowaną przez Assen oraz organizacją imprez masowych.

2012


14-15 maja 2012- udział Assen i Brna w Konferencji "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w nowych ramach prawnych", organizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów miasta Poznania. Była ona skierowana do przedstawicieli samorządów, inwestorów oraz przedsiębiorstw komunalnych.

W dniach 21- 22 maja 2012 w Poznaniu przebywała delegacja z miasta partnerskiego Assen. W jej skład weszli zarówno przedstawiciele władz miasta odpowiedzialni za politykę mieszkaniową, jak i reprezentanci Firmy Actium, która buduje i administruje mieszkaniami w Assen.
Członkowie delegacji byli zainteresowani zapoznaniem się ze strukturą mieszkaniową, formami własności i sposobami zarządzania zasobami lokalowymi Poznania a także Torem Regatowym Malta i planami zagospodarowania brzegów Warty.

W dniu 29 czerwca 2012 Rada Miasta Poznania uhonorowała pana Leo van Buitena z Assen tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej